بوتان، واحد نمونه سبز کشور

بوتان «نمایندگی دولت آبادی»

ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز در سراسر کشور

بوتان «نمایندگی دولت آبادی»

رادیاتور پانلی

رادیاتور های رکس
رديف نام كالا سطح 1  
1 رادياتور پانلي رکس 100cm 2,800,000  
2 رادياتور پانلي رکس 60cm 1,680,000  
3 رادياتور پانلي رکس  120cm 3,360,000  
4 رادياتور پانلي رکس  140cm 3,920,000  
5 رادياتور پانلي رکس  160cm 4,480,000  
6 رادياتور پانلي رکس  80cm 2,240,000  
رادیاتور های هیپوکاست
1 رادياتور پانلي هیپوکاست 100cm 2,800,000  
2 رادياتور پانلي هیپوکاست 60cm 1,680,000  
3 رادياتور پانلي هیپوکاست  120cm 3,360,000  
4 رادياتور پانلي هیپوکاست  140cm 3,920,000  
5 رادياتور پانلي هیپوکاست  160cm 4,480,000  
6 رادياتور پانلي هیپوکاست  80cm 2,240,000