بوتان، واحد نمونه سبز کشور

بوتان «نمایندگی دولت آبادی»

ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز در سراسر کشور

بوتان «نمایندگی دولت آبادی»

لیست قیمت پکیج های دیواری بوتان

شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری CV۴۲۴S 14.100.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریPerla 24Rsi 17.250.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریPerla 28Rsi 18.250.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریBenesserePro28k 27.436.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریBenesserepro30kis 34.000.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریoptimaAlta35c 49.500.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریperla28i 16.900.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریParma 22Rsi 18.480.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریVerona24i 20.155.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریVerona 24Rsi 28.060.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریParma 22i 17.443.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریperla pro 24i 22.025.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریPerla pro 24Rsi 23.745.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریPerlapro28i 22.948.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریperla pro 28Rsi 25.118.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریPerlapro32 Rsi 28.560.000 1397/03/31
پکیج شوفاژ دیواریParma 24Rsi 19.935000 1397/03/31