بوتان، واحد نمونه سبز کشور

بوتان «نمایندگی دولت آبادی»

ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز در سراسر کشور

بوتان «نمایندگی دولت آبادی»

لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان

شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن مدل B4108 4.379.430 1397/04/31
آبگرمکن مدل B4208 4.720.980 1397/04/31
آبگرمکن مدل B3112 5.033.435 1397/04/31
آبگرمکن مدل B3115 5.218.125 1397/04/31
آبگرمکن مدل B3118 5.854.420 1397/04/31
آبگرمکن مدل B3212i 5.485.040 1397/04/31
آبگرمکن مدل B3215i 5.669.730 1397/04/31
آبگرمکن مدل B3218i 6.271.870 1397/04/31
آبگرمکن مدل B3315if 6.622.275 1397/04/31
آبگرمکن مدل B3318if 7.006.835 1397/04/31
آبگرمکن مدل BX114 4.617.250 1397/04/31
آبگرمکن مدل B.5418Brs 7.345.855 1397/04/31
آبگرمکن مدل BX214i 5.525.520 1397/04/31